Những công trình kiến trúc cổ ở hai quận mới Thủ đô

Cũng như mọi làng mạc vùng đồng bằng bắc bộ xưa, hầu như mỗi ngôi làng ở huyện Từ Liêm vẫn bảo tồn được đình, chùa, đền, miếu, cổng làng… một nét kiến trúc theo truyền thống.

Tuy nhiều mái đình, ngôi chùa đã được tôn tạo, xây mới nhưng đa phần đều có xu hướng giữ lại nét kiến trúc cổ, phổ biến ở đồng bằng bắc bộ từ xa xưa.

Hình ảnh một số đình, chùa ở huyện Từ Liêm hiện nay:


Đình Phúc Lý, thôn Phúc Lý, xã Minh Khai (Từ Liêm – Hà Nội)


Cổng chùa Phúc Lý, thôn Phúc Lý, xã Minh Khai.


Cổng vào Đình Giàn, thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh.


Đền Thanh Vân, thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh.


Cổng chùa Hương Đỗ, thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương.


Giếng và đình thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai.

Cổng chùa Thị Cấm, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương.


Đình Thị Cấm, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương.


Chùa Văn Trì, thôn Văn Trì, xã Minh Khai.


Đình Chèm, thôn Thủy Phương (tên nôm là làng Chèm), xã Thụy Phương nằm bên bờ Sông Hồng.


Cổng đình Miêu Nha, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ.


Đình Vẽ, thôn Đông Ngạc, xã Đông Ngạc.


Cổng làng Đông Ngạc, xã Đông Ngạc.


Cổng chùa Ngọc Mạch, thôn Ngọc Mạch, xã XuânPhương.

Lê Anh Dũng