Tâm Việt – Bảo tồn và phát huy giá trị di sản qua góc nhìn các KTS trẻ

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản được xem như hai nội dung khác nhau của cùng một vấn đề: Bảo tồn là lưu giữ, giữ gìn lại...
Xem chi tiết

Tâm Việt: Chặng đường 10 năm kiến tạo và phát triển

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng công trình văn hóa Tâm Việt được thành lập tháng 10 năm 2010. Với định hướng hoạt động của công...
Xem chi tiết