Dự án kiến trúc cổ

Chùa Núi Một - Côn Đảo
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tên dự án: Chùa Núi Một - Côn Đảo
  • Chủ đầu tư: tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Địa điểm: Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Năm: 2013
Dự án khác