Dự án kiến trúc cổ

Dự án trùng tu tôn tạo Chùa Tường Vân - TP Huế
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tên dự án: Dự án trùng tu tôn tạo Chùa Tường Vân - TP Huế
  • Chủ đầu tư: UBND TP Huế
  • Địa điểm: TP Huế
  • Năm: 2013
Dự án khác