Dự án kiến trúc cổ

Đình Bát Trang - Hải Phòng
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tên dự án: Đình Bát Trang - Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: UBND TP Hải Phòng
  • Địa điểm: Thôn Hạ Đình- xã Bát Tràng - An Lão - TP Hải Phòng
  • Năm: 2013
Dự án khác