Dự án kiến trúc cổ

Chùa Đạo Nguyên - Quảng Nam
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tên dự án: Chùa Đạo Nguyên - Quảng Nam
  • Chủ đầu tư: Thành phố - Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
  • Địa điểm: TP Tam Kỳ - Quảng Nam
  • Năm: 2013
Dự án khác