Dự án công trình dân dụng

Biệt thự Xuân Diệu - Tây Hồ - Hà Nội
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tên dự án: Biệt thự Xuân Diệu - Tây Hồ - Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Anh Khánh
  • Địa điểm: đường Xuân Diệu - Tây Hồ - Hà Nội
  • Năm: 2014
Dự án khác